Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg

4. Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen en Franz Obermayr.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 09.58 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid