Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg

4. Un an de la semnarea Convenției de la Istanbul: situația actuală (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Un an de la semnarea Convenției de la Istanbul: situația actuală (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen și Franz Obermayr.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová și Maria Grapini.

Au intervenit: Frans Timmermans și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 9.58.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate