Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg

4. Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav (2018/2753(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iratxe García Pérez, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Jörg Meuthen a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Florent Marcellesi, Csaba Sógor, Vilija Blinkevičiūtė, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Michaela Šojdrová a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.58 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia