Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk

6. Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (2018/2728(RPS))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili: Mark Rutte (premiér Nizozemska) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF a Diane James – nezařazená poslankyně.

Vystoupil Mark Rutte.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Mark Rutte.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí