Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 13., Szerda - Strasbourg

6. Vita Mark Rutte holland miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
CRE

Vita Mark Rutte holland miniszterelnökkel Európa jövőjéről (2018/2728(RPS))

Az elnök rövid nyilatkozattal bevezeti a vitát.

Felszólal: Mark Rutte (holland miniszterelnök) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, az EFDD képviselőcsport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane James, független.

Felszólal: Mark Rutte.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Mark Rutte.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat