Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - Strasbūra

6. Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni (debates)
CRE

Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni (2018/2728(RPS)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Mark Rutte (Nīderlandes premjerministrs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Mark Rutte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Mark Rutte.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika