Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg

6. Dezbatere cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Mark Rutte, privind viitorul Europei (2018/2728(RPS))

Președintele a făcut o scurtă declarație în introducerea dezbaterii.

Au intervenit: Mark Rutte (prim-ministrul Țărilor de Jos) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Diane James, neafiliată.

A intervenit Mark Rutte.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel și Juan Fernando López Aguilar.

A intervenit Mark Rutte.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate