Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. junij 2018 - Strasbourg

6. Razprava s predsednikom nizozemske vlade Markom Ruttejem o prihodnosti Evrope (razprava)
CRE

Razprava s predsednikom nizozemske vlade Markom Ruttejem o prihodnosti Evrope (2018/2728(RPS))

Predsednik je podal kratko izjavo, s katero je vpeljal razpravo.

Govorila sta Mark Rutte (predsednik nizozemske vlade) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF in Diane James, samostojna poslanka.

Govoril je Mark Rutte.

Po postopku "catch the eye" so govorili Esther de Lange, Agnes Jongerius, Amjad Bashir, Johannes Cornelis van Baalen, Claude Turmes, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Elmar Brok, Salvatore Cicu, Paul Tang, Charles Tannock, Sophia in 't Veld, Helga Trüpel, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Angelika Niebler, Victor Boştinaru, Othmar Karas, Emilian Pavel, Hans-Olaf Henkel, Annie Schreijer-Pierik, Liisa Jaakonsaari, Andrey Kovatchev, Karin Kadenbach, Sander Loones, Pavel Svoboda, Richard Corbett, Elisabetta Gardini, Ramón Jáuregui Atondo, Joachim Starbatty, Tom Vandenkendelaere, Maria João Rodrigues, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Brian Hayes, Eugen Freund, Cristian-Silviu Buşoi, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Norica Nicolai, Bas Eickhout, Jiří Payne, Francisco José Millán Mon, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt, Răzvan Popa, Paulo Rangel in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Mark Rutte.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov