Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0900(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0207/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0207/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.1
CRE 13/06/2018 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0249

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

8.1. Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2018)0249)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, οι Danuta Maria Hübner και Pedro Silva Pereira (εισηγητές).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου