Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0058(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0183/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0183/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 17
CRE 12/06/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.7
CRE 13/06/2018 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0255

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

8.7. Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2018)0255)

Παρεμβάσεις

Ο William (The Earl of) Dartmouth παρουσιάζει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί νέα αιτιολογική σκέψη μετά την αιτιολογική σκέψη 18. Καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτήν την προφορική τροπολογία, η τροπολογία δεν κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου