Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. birželio 13 d. - Strasbūras

8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


8.1. Europos Parlamento sudėtis *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Danuta Maria Hübner ir Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

EUROPOS VADOVŲ TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0249)

Kalbėjo:

Po balsavimo Danuta Maria Hübner ir Pedro Silva Pereira (pranešėjai).


8.2. Nemokumo bylos: atnaujinti reglamento priedai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedas [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienomis ir vizomis 2014–2020 m. laikotarpiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.4. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų 2014–2020 m. laikotarpiu *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu pasirašymo Sąjungos vardu projekto [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.5. Likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimas taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir žiedinės ekonomikos [2017/2211(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2018)0255)

Kalbėjo:

William (The Earl of) Dartmouth pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo buvo siekiama po 18 konstatuojamosios dalies įterpti naują konstatuojamąją dalį. Daugiau negu keturiasdešimt Parlamento narių išreiškė prieštaravimą šiam pakeitimui ir jis nebuvo patvirtintas.


8.8. Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo [2018/2018(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. ES ir NATO santykiai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir NATO santykių [2017/2276(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Kibernetinė gynyba (balsavimas)

Pranešimas dėl kibernetinės gynybos [2018/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2018)0258)

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika