Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. junij 2018 - Strasbourg

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Sestava Evropskega parlamenta *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA EVROPSKEGA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0249)

Govori

Po glasovanju Danuta Maria Hübner in Pedro Silva Pereira (poročevalca).


8.2. Postopki v primeru insolventnosti: posodobljene priloge k uredbi ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi Priloge A k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Sporazum med EU in Islandijo o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.4. Sporazum med EU in Švico o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.5. Izvajanje preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o kohezijski politiki in krožnem gospodarstvu [2017/2211(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA-PROV(2018)0255)

Govori

William (The Earl of) Dartmouth je podal ustni predlog spremembe za dodatek nove uvodne izjave po uvodni izjavi 18. Ker je temu ustnemu predlogu spremembe nasprotovalo več kot 40 poslancev, ni bil upoštevan.


8.8. Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji ter podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom [2018/2018(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Odnosi EU-NATO (glasovanje)

Poročilo o odnosih EU-NATO [2017/2276(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Kibernetska obramba (glasovanje)

Poročilo o kibernetski obrambi [2018/2004(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2018)0258)

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov