Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. juni 2018 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Miguel Viegas, Jadwiga Wiśniewska, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková og José Inácio Faria

Betænkning: Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld og Morten Messerschmidt

Betænkning: Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias og John Howarth

Betænkning: Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil og John Howarth.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik