Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2018 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Miguel Viegas, Jadwiga Wiśniewska, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková ja José Inácio Faria

Mietintö Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld ja Morten Messerschmidt

Mietintö Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias ja John Howarth

Mietintö Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil ja John Howarth.

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö