Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - Strasbūra

9. Balsojumu skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Davor Škrlec ziņojums - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria un Dobromir Sośnierz.

Jarosław Wałęsa ziņojums - A8-0183/2018
Miguel Viegas, Jadwiga Wiśniewska, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková un José Inácio Faria.

Charles Tannock ziņojums - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld un Morten Messerschmidt.

Ioan Mircea Paşcu ziņojums - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias un John Howarth.

Urmas Paet ziņojums - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil un John Howarth.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika