Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Davor Škrlec - A8-0184/2018
Estefanía Torres Martínez, Igor Šoltes, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Daniel Hannan, John Howarth, Stanislav Polčák, José Inácio Faria och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jarosław Wałęsa - A8-0183/2018
Miguel Viegas, Jadwiga Wiśniewska, Tibor Szanyi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Jiří Pospíšil, Monika Smolková och José Inácio Faria

Betänkande Charles Tannock - A8-0158/2018
Adam Szejnfeld och Morten Messerschmidt

Betänkande Ioan Mircea Paşcu - A8-0188/2018
Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Tibor Szanyi, Mirosław Piotrowski, Adam Szejnfeld, Bruno Gollnisch, Younous Omarjee, Stefano Maullu, Notis Marias och John Howarth

Betänkande Urmas Paet - A8-0189/2018
Monica Macovei, Adam Szejnfeld, Jadwiga Wiśniewska, Jiří Pospíšil och John Howarth.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy