Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

13. Rättsväsendets oberoende i Polen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsväsendets oberoende i Polen (2018/2761(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, Michał Marusik för ENF-gruppen, David Coburn om en ordningsfråga och Dobromir Sośnierz, grupplös.

Talare: Frans Timmermans och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy