Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - Strasbūra

14. Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā un solidaritāte Eiropas Savienībā (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā un solidaritāte Eiropas Savienībā (2018/2768(RSP))

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu, ievadot debates. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir nākamajā Eiropadomes sanāksmē pieņemt lēmumu par imigrāciju, un mudināja Padomi un Komisiju nekavējoties rīkoties. Viņš norādīja, ka Parlaments jau ir pieņēmis uz noteiktību un solidaritāti vērstu nostāju attiecībā uz IV Dublinas regulas reformu.

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos par notiekošajām Skopjes un Atēnu sarunām, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios un Lampros Fountoulis.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika