Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. junij 2018 - Strasbourg

14. Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (razprava)
CRE

Izjavi Sveta in Komisije: Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (2018/2768(RSP))

Predsednik je podal izjavo, s katero je uvedel razpravo. Poudaril je, da je nujno potrebno, da se na prihodnjem zasedanju Evropskega sveta spejme sklep na področju migracij. Zahteval je, da Svet in Komisija nemudoma in brez odlašanja sprejmeta potrebne ukrepe. Spomnil je, da je Parlament že sprejel trdno in solidarnostno stališče glede reforme dublinske uredbe IV.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Claude Moraes, Beatriz Becerra Basterrechea, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Forenza, Ignazio Corrao, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, o potekajočih pogovorih med Skopjem in Atenami, David Casa, Daniele Viotti, Ernest Urtasun, Paloma López Bermejo, Raymond Finch, Zoltán Balczó, Alessandra Mussolini, Elly Schlein, Yannick Jadot, Miguel Urbán Crespo, Sophie Montel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Miriam Dalli, Florent Marcellesi, Carlos Coelho, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stefano Maullu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Marijana Petir, Giovanni La Via, Julie Ward, Flavio Zanonato, Giuseppe Ferrandino, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Ana Miranda, Kristina Winberg, Georgios Epitideios in Lampros Fountoulis.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.

Zadnja posodobitev: 24. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov