Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0404(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0395/2017

Indgivne tekster :

A8-0395/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0263

Protokol
Onsdag den 13. juni 2018 - Strasbourg

16. Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab forelagde betænkningen.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Pascal Arimont for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Maria Grapini og Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: 14. juni 2018.

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik