Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0404(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0395/2017

Teksty złożone :

A8-0395/2017

Debaty :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0263

Protokół
Środa, 13 czerwca 2018 r. - Strasburg

16. Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pascal Arimont w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14 czerwca 2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności