Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0404(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0395/2017

Ingivna texter :

A8-0395/2017

Debatter :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0263

Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

16. Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Andreas Schwab redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Pascal Arimont för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anneleen Van Bossuyt, Adam Szejnfeld, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Danuta Jazłowiecka, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Rübig, Nicola Danti, Dariusz Rosati och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 14 juni 2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy