Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2634(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000043/2018 (B8-0025/2018)

Разисквания :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург

17. Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000043/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0025/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000044/2018) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Преговори за ново споразумение за партньорство с Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (в качеството на заместник на автораe) разви въпросите.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Frank Engel, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, James Carver, независим, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar и Jadwiga Wiśniewska.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică и Maria Arena.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao и Sirpa Pietikäinen.

Изказаха се Neven Mimica и Моника Панайотова.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Linda McAvan, от името на комисията DEVE, относно предстоящите преговори за ново споразумение за партньорство между Европейския съюз и Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: 14 юни 2018.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност