Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2634(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000043/2018 (B8-0025/2018)

Debatten :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg

17. Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000043/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (B8-0025/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000044/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (ter vervanging van de auteur) licht de vragen toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Eleni Theocharous, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, James Carver, niet-fractiegebonden lid, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar en Jadwiga Wiśniewska.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică en Maria Arena.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao en Sirpa Pietikäinen.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Monika Panayotova.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de komende onderhandelingen voor een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: 14 juni 2018.

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid