Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2634(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000043/2018 (B8-0025/2018)

Debaty :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 13 czerwca 2018 r. - Strasburg

17. Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000043/2018), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (B8-0025/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000044/2018), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (zastępca autorki) rozwinął pytania.

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Eleni Theocharous w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, James Carver niezrzeszony, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar i Jadwiga Wiśniewska.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică i Maria Arena.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao i Sirpa Pietikäinen.

Głos zabrali: Neven Mimica i Monika Panayotova.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie zbliżających się negocjacji na temat nowej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 14 czerwca 2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności