Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2634(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000043/2018 (B8-0025/2018)

Debatter :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

17. Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000043/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0025/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000044/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (B8-0026/2018)

Bogdan Brunon Wenta (ersättare för frågeställaren) utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Piernicola Pedicini, György Hölvényi, Juan Fernando López Aguilar och Jadwiga Wiśniewska.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Carlos Zorrinho, Julie Ward, Doru-Claudian Frunzulică och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ignazio Corrao och Sirpa Pietikäinen.

Talare: Neven Mimica och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Linda McAvan, för utskottet DEVE, om de förestående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (2018/2634(RSP)) (B8-0274/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 14 juni 2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy