Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg

18. Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku rakendamine ja järelmeetmed (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku rakendamine ja järelmeetmed (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Lívia Járóka fraktsiooni PPE nimel, Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh ja Monika Beňová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Soraya Post.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika