Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. lipnja 2018. - Strasbourg

18. Provedba i daljnje postupanje u pogledu Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Provedba i daljnje postupanje u pogledu Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Lívia Járóka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Danilo Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh i Monika Beňová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Soraya Post.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su: Neven Mimica i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti