Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg

18. Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Neven Mimica (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh en Monika Beňová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Soraya Post.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid