Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 czerwca 2018 r. - Strasburg

18. Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Neven Mimica (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lívię Járókę, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh i Monika Beňová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sorayę Post.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali: Neven Mimica i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności