Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg

18. Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh a Monika Beňová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Soraya Post.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia