Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

18. Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (2018/2743(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Lívia Járóka för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lívia Járóka, Verónica Lope Fontagné, Anna Hedh och Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Soraya Post.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, László Tőkés, José Inácio Faria, Sirpa Pietikäinen, Csaba Sógor och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Neven Mimica och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy