Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2707(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000055/2018 (B8-0029/2018)

Debatter :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

19. Bättre språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkkompetens i EU (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000055/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till rådet: Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0029/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000056/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU (B8-0030/2018)

Cecilia Wikström utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Svetoslav Hristov Malinov för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Pál Csáky, Clara Eugenia Aguilera García, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Asim Ademov och Anna Záborská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Angel Dzhambazki, Ana Miranda och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Tibor Navracsics och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy