Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург

21. Затваряне на пазара на ЕС на слонова кост с цел борба с бракониерството (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Затваряне на пазара на ЕС на слонова кост с цел борба с бракониерството (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker и Stefan Eck.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказа се Tibor Navracsics.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност