Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

21. Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (2018/2750(RSP))

Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker och Stefan Eck.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Kateřina Konečná, Eleonora Evi och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Tibor Navracsics.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy