Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2255(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0169/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0169/2018

Συζήτηση :

PV 13/06/2018 - 22
CRE 13/06/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0262

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

22. Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τους διαρθρωτικούς και οικονομικούς φραγμούς στην πρόσβαση στον πολιτισμό [2017/2255(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Ο Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Julie Ward και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Νότης Μαριάς και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 14 Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου