Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2255(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0169/2018

Ingivna texter :

A8-0169/2018

Debatter :

PV 13/06/2018 - 22
CRE 13/06/2018 - 22

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0262

Protokoll
Onsdagen den 13 juni 2018 - Strasbourg

22. Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur [2017/2255(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Bogdan Andrzej Zdrojewski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tibor Navracsics (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Michaela Šojdrová, Julie Ward och Momchil Nekov.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Tibor Navracsics och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 14 juni 2018.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy