Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

23. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0061/2018 - C8-0262/2018 - 2018/2122(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2018 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0062/2018 - C8-0263/2018 - 2018/2123(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2018 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (N8-0063/2018 - C8-0266/2018 - 2018/2125(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου