Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk

24. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulačních kapitálových požadavků pro sekuritizace a jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 1. června 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 7. června 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o podmínky pro snížení úrovně souborné jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 6. června 2018

předáno příslušnému výboru: INTA

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 6. června 2018

předáno příslušnému výboru: BUDG

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7. května 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí