Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. lipnja 2018. - Strasbourg

24. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za sekuritizaciju i jednostavnih, transparentnih i standardiziranih sekuritizacija koje drže društva za osiguranje i društva za reosiguranje (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br.1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu uvjeta za smanjenje razine zajedničkog osiguranja i odricanje od osiguranja (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br.2271/96 od 22.studenoga 1996. o zaštiti od učinaka izvanteritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja i djelovanja koja se temelje na tom zakonodavstvu ili iz njega proizlaze (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana odluka Komisije o izmjeni Priloga III. Odluci br.466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Irana (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. lipnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: BUDG

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen za od 1 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima o kriterijima za imenovanje središnjih kontaktnih točaka za izdavatelje elektroničkog novca i pružatelje platnih usluga i pravilima o njihovim funkcijama (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 7. svibnja 2018. na zahtjev nadležnog odbora.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti