Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. birželio 13 d. - Strasbūras

24. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos dėl pakeitimo vertybiniais popieriais reguliuojamųjų kapitalo reikalavimų apskaičiavimo ir dėl draudimo ir perdraudimo įmonių turimų paprastų, skaidrių ir standartizuotų pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr.1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios garantijos dydžio sumažinimo ir atleidimo nuo pareigos pateikti garantiją sąlygų (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 8 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 1996m. lapkričio 22d. Tarybos reglamento (EB) Nr.2271/96, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų, priedas (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl Irano iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr.466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedas (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. birželio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 papildoma elektroninių pinigų išleidėjų ir mokėjimo paslaugų teikėjų pagrindinių kontaktinių punktų skyrimo kriterijų techniniais reguliavimo standartais ir jų funkcijas reglamentuojančiomis taisyklėmis (C(2018) 2716 – 2017/2997(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2018 m. gegužės 7 d. atsakingo komiteto prašymu.

Perduota atsakingam komintetui: ECON, LIBE

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika