Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg

24. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru securitizări și pentru securitizările simple, transparente și standardizate deținute de societățile de asigurare și reasigurare (C(2018)03302 - 2018/2745(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 1 iunie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (C(2018)03308 - 2018/2762(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 7 iunie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește condițiile pentru acordarea unei reduceri a nivelului garanției globale și a unei exonerări de garanție (C(2018)03568 - 2018/2766(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 8 iunie 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 de protecție împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta (C(2018)03572 - 2018/2757(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 iunie 2018

retrimis comisiei competente: INTA

- Decizia delegată a Comisiei de modificare a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 iunie 2018

retrimis comisiei competente: BUDG

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora (C(2018)2716 – 2017/2997(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 7 mai 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate