Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk

25. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení destilátu z dřevního octa na seznam aromat Unie (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - lhůta: 30. července 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- návrh nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2019 (D056425/01 - 2018/2765(RPS) - lhůta: 8. září 2018)
předáno příslušnému výboru: ITRE

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí