Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 czerwca 2018 r. - Strasburg

25. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporzadzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w celu wpisania destylatu drzewnego do unijnego wykazu środków aromatyzujących (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - termin: 30 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok referencyjny 2019 (D056425/01 - 2018/2765(RPS) - termin: 8 września 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności