Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg

25. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie pyrolignínového destilátu do zoznamu Únie obsahujúceho arómy (D056135/03 - 2018/2744(RPS) - lehota: 30. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2019 (D056425/01 - 2018/2765(RPS) - lehota: 8. september 2018)
predložené gestorskému výboru: ITRE

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia