Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 4.První výroční podpisu Istanbulské úmluvy: současná situace (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Složení Evropského parlamentu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Insolvenční řízení: aktualizace příloh nařízení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Dohoda mezi EU a Islandem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Provedení zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.7.Další makrofinanční pomoc Ukrajině ***I (hlasování)
  8.8.Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (hlasování)
  8.9.Vzájemné vztahy EU-NATO (hlasování)
  8.10.Kybernetická obrana (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Nezávislost soudnictví v Polsku (rozprava)
 14.Naléhavé humanitární situace ve Středomoří a solidarita v EU (rozprava)
 15.Složení Parlamentu
 16.Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání ***I (rozprava)
 17.Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (rozprava)
 18.Uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a návazné kroky (rozprava)
 19.Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (rozprava)
 20.Členství ve výborech
 21.Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví (rozprava)
 22.Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (rozprava)
 23.Předložení dokumentů
 24.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 25.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (173 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (31 kb) Jmenovitá hlasování (747 kb) 
 
Zápis (81 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (21 kb) Jmenovitá hlasování (57 kb) 
 
Zápis (296 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (442 kb) Jmenovitá hlasování (1030 kb) 
Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí