Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 4.Πρώτη επέτειος της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: τρέχουσα κατάσταση (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Mark Rutte σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Διαδικασίες αφερεγγυότητας: επικαιροποιημένα παραρτήματα του κανονισμού ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνία ΕΕ- Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  8.8.Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (ψηφοφορία)
  8.9.Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (ψηφοφορία)
  8.10.Άμυνα στον κυβερνοχώρο (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία (συζήτηση)
 14.Καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Μεσόγειο και αλληλεγγύη στην ΕΕ (συζήτηση)
 15.Σύνθεση του Σώματος
 16.Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων ***I (συζήτηση)
 17.Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (συζήτηση)
 19.Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών
 21.Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (συζήτηση)
 22.Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (συζήτηση)
 23.Κατάθεση εγγράφων
 24.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 25.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (199 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (34 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (747 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (88 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (58 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (314 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (972 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου