Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 4.Olukord aasta pärast Istanbuli konventsiooni allkirjastamist (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hollandi peaministri Mark Ruttega (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Parlamendi koosseis *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Maksejõuetusmenetluse määruse lisade ajakohastamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.ELi ja Islandi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate normide kohta aastateks 2014–2020 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.ELi ja Šveitsi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate eeskirjade kohta aastateks 2014–2020 *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.5.Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete rakendamine Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.6.Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.7.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (hääletus)
  
8.8.ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (hääletus)
  
8.9.ELi ja NATO suhted (hääletus)
  
8.10.Küberkaitse (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Kohtusüsteemi sõltumatus Poolas (arutelu)
 14.Humanitaarhädaolukorrad Vahemerel ja ELi liikmesriikide solidaarsus (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis
 16.Kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll ***I (arutelu)
 17.ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised (arutelu)
 18.Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku rakendamine ja järelmeetmed (arutelu)
 19.Keeleõppe parandamine ja keeleoskuse vastastikune tunnustamine ELis (arutelu)
 20.Parlamendikomisjonide koosseis
 21.ELi elevandiluuturu sulgemine salaküttimisega võitlemiseks (arutelu)
 22.Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (arutelu)
 23.Esitatud dokumendid
 24.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 25.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (170 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (31 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (747 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (21 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (57 kb) 
 
Protokoll (281 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (363 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (963 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika