Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisen ensimmäinen vuosipäivä: tilannekatsaus (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Alankomaiden pääministerin Mark Rutten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Euroopan parlamentin kokoonpano *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.2.Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden päivitys ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.3.EU:n ja Islannin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.4.EU:n ja Sveitsin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.5.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.6.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
8.7.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (äänestys)
  
8.8.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)
  
8.9.EU:n ja NATOn väliset suhteet (äänestys)
  
8.10.Kyberpuolustus (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus (keskustelu)
 14.Humanitaariset hätätilanteet Välimerellä ja EU:n yhteisvastuu (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi ***I (keskustelu)
 17.Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (keskustelu)
 18.Romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpano ja seuranta (keskustelu)
 19.Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (keskustelu)
 20.Valiokuntien kokoonpano
 21.EU:n norsunluumarkkinoiden sulkeminen salametsästyksen torjumiseksi (keskustelu)
 22.Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 25.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (175 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (31 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (747 kb) 
 
Pöytäkirja (81 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (22 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (101 kb) 
 
Pöytäkirja (285 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (360 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (960 kb) 
Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö