Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 13 ta' Ġunju 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 4.L-ewwel anniversarju mill-iffirmar tal-Konvenzjoni ta' Istanbul: is-sitwazzjoni attwali (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Dibattitu mal-Prim Ministru tan-Netherlands, Mark Rutte, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Proċedimenti ta' insolvenza: annessi aġġornati għar-Regolament ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar regoli supplementari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar regoli supplimentari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.5.L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li fadal tal-acquis ta' Schengen marbuta mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Bulgarija u fir-Rumanija * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Il-politika ta' koeżjoni u l-ekonomija ċirkolari (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.7.Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ukrajna ***I (votazzjoni)
  
8.8.Negozjati dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì (votazzjoni)
  
8.9.Relazzjonijiet UE-NATO (votazzjoni)
  
8.10.Ċiberdifiża (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.L-indipendenza tal-ġudikatura fil-Polonja (dibattitu)
 14.Emerġenzi umanitarji fil-Mediterran u s-solidarjetà fl-UE (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament
 16.Test tal-proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida tal-professjonijiet ***I (dibattitu)
 17.In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija ġdid UE-AKP (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni u segwitu tal-qafas tal-UE għall-istrateġiji nazzjonali dwar l-integrazzjoni tar-Rom (dibattitu)
 19.Intejbu t-tagħlim tal-lingwi u r-rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi lingwistiċi fl-UE (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tal-kumitati
 21.L-għeluq tas-suq tal-avorju tal-UE biex tiġi miġġielda l-kaċċa illegali (dibattitu)
 22.L-Ostakli Strutturali u Finanzjarji fl-aċċess għall-kultura (dibattitu)
 23.Dokumenti mressqa
 24.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 25.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (175 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (32 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (747 kb) 
 
Minuti (81 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (21 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (56 kb) 
 
Minuti (297 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (377 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (957 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza